Zajímavosti v okolí

 

Velehrad

Toto významné poutní místo se nachází cca 6 km západně od Starého Města. Velehrad byl připomínán jako ves Veligrad již v roce 1131 a je první cisterciácký klášter založený na Moravě. 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, která je součástí Velehradského kláštera je nejvýznamnějším poutním kostelem České republiky. 
Obdivovat můžete presbytář, kapli Matky křesťanské jednoty, Královskou kapli či kazatelnu. 
Pod bazilikou se nacházejí také krypty, které byly využívány k pohřbívání řeholníků a dobrodinců kláštera. Uvnitř kláštera najdete i stálou expozici románsko - gotických fragmentů, kterých je asi 470 kusů.

vzdálenost: 6 km

zdroj: https://www.turistika.cz/mista/velehrad-misto-cirkevnich-pouti

 

Baťův plavební kanál

Organizačně i technicky náročná stavba proběhla v letech 1934 až 1938. Myšlenka regulace řeky Moravy ožila kolem roku 1927 a zaujala velkoprůmyslníka Tomáše Baťu. Trasa začínala v přístavu v Otrokovicích a končila u Rohatce překladištěm lignitu. Lodě musely proplout 14 plavebními komorami, které pomáhaly překonat výškové rozdíly hladiny. Kromě lodí s lignitem se od roku 1939 po kanálu plavila výletní loď Mojena, která tak předznamenala dnešní turistické využití vodní cesty. Celková délka plavební trasy byla 51,8 km. V současnosti je Baťův kanál uznávanou turistickou vodní cestou.

vzdálenost: 3 km

zdroj: https://www.batacanal.cz/

 

Památník Velké Moravy

Památník Velké Moravy ve Starém Městě v poloze „Na Valách“ byl vybudován nad základy hřbitovního kostela z 9. století objeveného archeologem Vilémem Hrubým roku 1949. Církevní stavbu obklopovalo ve velkomoravském období rozsáhlé pohřebiště. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště „Na Valách“ činí nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy. Některé z hrobů v blízkosti základů někdejšího kostela jsou zachovány na původních místech.

vzdálenost: 2 km

zdroj: https://www.slovackemuzeum.cz/doc/8/

 

Archeoskanzen Modrá a botanická a sladkovodní expozice Živá voda

Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení v sousedství Velehradu. Představuje podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy.

V expozici botanické a sladkovodní expozice Živá voda se seznámíte s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Podvodní tunel ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází se v hlubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 metry.

vzdálenost: 5 km

zdroj: https://www.archeoskanzen.cz

https://www.zivavodamodra.cz/

 

Zámek Buchlovice

Národní památka zámek Buchlovice ležící nedaleko majestátního hradu Buchlova, patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležité místo v dějinách posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo, významem daleko přesahující hranice českých zemí.

Uvnitř spatříte 17 pokojů, salonky a koridory, které jsou využívané jako galerie. K zámku neodmyslitelně patří i zámecký park, jehož počátky spadají do roku 1700. Na zámku vás pohltí atmosféra časů závěru habsburské monarchie. Pořádají se zde výstavy fuchsií a pořádají se zde svatební obřady.

vzdálenost: 8 km

zdroj: https://www.zamek-buchlovice.cz/

 

Hrad Buchlov

Trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce patří k výrazným dominantám Slovácka.

Počátky hradu lze klást do poloviny 13. století. Od první poloviny 19. století bylo z hradu zřízeno veřejně přístupné muzeum. V současnosti se zde konají vyhlídkové okruhy pro děti, školy či rodiny a těšit se můžete například na prohlídku dvou malých místností - strážnice a vrátnice, výstavu okovů vězňů, řetězů, zámků či uvazovacích kamenů. Po prohlídce zámku se můžete vydat také na prohlídku 1,5 km vzdálené kaple sv. Barbory.

vzdálenost: 15 km

zdroj: https://www.hrad-buchlov.cz/

 

Kovová ZOO a rozhledna Maják Šrotík

Netradiční KOVOZOO je k vidění ve Starém Městě v areálu firmy REC Group. Uvidíte zde zvířata v životní velikosti které jsou díky propracovanosti téměř autentická s živými. K vidění je lví výběh, gorila, gepardi, kůň, bizon, nosorožci, pštrosi, želvy, labuť, lama a další. Zvířata jsou vyráběna z kovového odpadu. Vstupenku obdržíte pod rozhlednou maják Šrotík.

vzdálenost: 0,5 km

zdroj: https://www.turistika.cz/mista/netradicni-kovova-zoo

 

Letecké muzeum Kunovice

Letecké muzeum Kunovice bylo založeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu. Zpočátku bylo budováno jako muzeum letounů vyrobených či kooperovaných v továrně v Kunovicích. Posléze se letecký park rozrostl také o stroje jiných výrobců a z armády.

vzdálenost: 9 km

zdroj: https://www.slovackemuzeum.cz/doc/6/

 

Muzeum Tupeské keramiky

Muzeum Tupeské keramiky se nachází v objektu, který v minulosti sloužil k výrobě keramiky a je situován v centru obce Tupesy. Jeho součástí je dobová expozice, obydlí hrnčíře a vypovídá o způsobu jeho práce a životě na přelomu 19. a 20. století. Na něj navazuje objekt nové expozice zachycující historii a technologii výroby majolikové keramiky v Tupesích. Přes dvůr je umístěna současná výroba Keramiky a vzorková prodejna keramiky. 

vzdálenost: 5 km

zdroj: https://www.muzeumkeramiky.cz/

 

Letní filmová škola Uherské Hradiště

Letní filmová škola Uherské Hradiště je již řadu let největším nesoutěžním filmovým festivalem v České republice. Již od roku 1964 je cílem akce rozšiřovat filmový obzor členů filmových klubů a filmových nadšenců. Každoročně týden na přelomu července a srpna jsou filmy promítány v 7 sálech a 2 letních kinech rozmístěných po celém Uherském Hradišti.

vzdálenost: 4 km

zdroj: https://www.lfs.cz

 

Jízda králů Vlčnov, Hluk, Kunovice, Skoronice

Jízda králů je stará lidová slavnost doposud neznámého původu, spojená povětšinou s tradičním křesťanským svátkem. U nás se udržuje už jen na moravském Slovácku a na Hané, ačkoliv dříve byla po celé České republice velmi hojná. Od roku 2011 je zapsána organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.

vzdálenost Vlčnov: 17 km

zdroj: https://www.jizdakralu.cz/

vzdálenost Hluk: 16 km

zdroj: https://www.mestohluk.cz/doc/2391/ a https://www.kronikahluk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=9:jizda-kral&catid=4:folklorni-slavnosti&Itemid=14

vzdálenost Kunovice: 7 km

zdroj: https://www.mesto-kunovice.cz/a/j%C3%ADzda-kr%C3%A1l%C5%AF

vzdálenost Skoronice: 28 km

zdroj: https://www.skoronice.cz/index.php?nid=781&lid=cs&oid=2086449

Kontakt

Penzion Bobule
Penzion Bobule
Tovární (Nádražní) 497
Staré Město
686 03

+420 777 270 708
IČ: 25500520
DIČ: CZ25500520

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode